Zrównoważony rozwój

Dbamy o środowisko, w którym prowadzimy działalność, i stale przyczyniamy się do jego poprawy. Byliśmy jedną z pierwszych firm na rynku czeskim, która uzyskała certyfikat zgodności z europejskimi i międzynarodowymi normami ochrony środowiska. Systematycznie monitorujemy wpływ naszych działań na przyrodę. Produkcja, wybór dostawców, logistyka, gospodarka odpadami, postępowanie pracowników — na wszystkich poziomach dążymy do ciągłego doskonalenia, tak abyśmy byli gotowi stawić czoła nowym wyzwaniom, które z pewnością pojawią się wraz z przyszłym rozwojem tej dziedziny.

Myślimy o naszej wspólnej przyszłości

Nasza technologia produkcji oraz produkty spełniają najsurowsze kryteria ochrony środowiska. Jesteśmy członkiem klubu firm zorientowanych na ochronę środowiska i zaangażowanych w FISP (program zrównoważonego rozwoju branży meblarskiej), który ma na celu poprawę relacji z otoczeniem oraz promowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy dumni, że byliśmy pierwszą firmą z bazą produkcyjną poza Wielką Brytanią, która uzyskała certyfikat FISP.

Projektowanie

Nasze produkty projektujemy tak, aby wywierały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Zmniejszamy objętość użytego materiału. Używamy materiałów, które mogą być poddane recyklingowi. Dbamy, by nasze produkty były łatwe do zdemontowania na oddzielne komponenty nadające się do recyklingu.

Produkcja

Emisja zanieczyszczeń z naszych zakładów jest znacznie niższa od limitów określonych przez międzynarodowe normy. Wykluczyliśmy szkodliwe materiały z procesu produkcji. Inwestujemy w najnowsze technologie i maszyny. Wszystkie odpady są analizowane i kontrolowane.

Opakowanie

Co roku dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć ilość zużywanego przez nas materiału opakowaniowego o 10%. Z dumą stwierdzamy, że udało nam się osiągnąć ten cel nawet w okresach zwiększonej produkcji.

Energia

Od żarówek energooszczędnych po energooszczędne maszyny i ponowne wykorzystanie ciepła w produkcji. Korzystamy zalternatywnych źródeł energii elektrycznej — na terenie naszej fabryki zainstalowaliśmy panele słoneczne.

Transport

Do transportu towarów używamy pojazdów spełniających normy EURO 4 lub 5. Dobieramy metodę transportu tak, by jak najlepiej wykorzystać ładowność. Wybieramy trasy pod kątem najmniejszego zużycia paliwa i korzystamy z lokalnych centrów składowania, aby zapewnić minimalne zużycie paliwa na produkt.

Zużycie

Aktywnie ograniczamy ilość papieru, który zużywamy. Drukujemy dwustronnie, piszemy na makulaturze, zbieramy zużyty papier i poddajemy go recyklingowi. Recyklingowi poddajemy również tworzywa sztuczne, nie używamy pojemników jednorazowych i unikamy butelkowanej wody.

Drewno jest naszym złotem

Mimo że w ciągu ostatnich kilku lat staliśmy się jedną z największych firm w naszej branży w skali Europy, nadal przestrzegamy pewnych początkowych zasad. Zawsze szanowaliśmy drewno jako podstawowy surowiec do produkcji mebli. Wspieramy zrównoważoną gospodarkę leśną i w produkcji nigdy nie używamy drewna tropikalnego twardego. Ponadto jesteśmy przeciwni wykorzystaniu drewna pozyskiwanego w sposób nieetyczny.

Należymy do systemu certyfikacji C-o-C, który gwarantuje, że łańcuch kontroli materiałów drewnopochodnych jest dokumentowany i monitorowany. W ten sposób spełniamy surowe warunki określone przez PEFC (Paneuropejski System Certyfikacji Leśnej). Kupujemy drewno tylko od dostawców, którzy mogą wykazać, że ich drewno jest pozyskiwane w sposób etyczny. Certyfikat jest gwarancją, że wszystkie nasze materiały drewnopochodne pochodzą z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Daj nam znać!