Polityka prywatności

Regulamin korzystania z serwisu techo.cz

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu techo.cz. Korzystając z tej strony, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 • Operatorem strony internetowej o adresie techo.cz jest TECHO, a.s. z siedzibą w: U Továren 770/1b, 102 00 Praga 10, Czechy.
 • Operator zwraca się z prośbą do wszystkich użytkowników strony techo.cz o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem korzystania z serwisu określającym warunki dostępu do oraz funkcjonowania strony techo.cz. Warunkiem korzystania z tej strony jest zaakceptowanie niniejszego regulaminu.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie strony techo.cz lub jej części do celów innych niż użytek osobisty, a w szczególności jej dalsze wykorzystanie w formie rozpowszechniania, kopiowania, przetwarzania lub modyfikacji lub innej formy reprodukcji jest zabronione. Zabrania się ingerowania w stronę techniczną lub zawartość strony techo.com. Użycie inne niż do użytku osobistego uważane jest za naruszenie praw TECHO, a.s., a także może stanowić naruszenie praw osób, których dane, dzieła lub inna własność intelektualna znajdują się na stronie techo.cz.
 • Na stronie techo.cz firma TECHO, a.s. ma prawo do korzystania z danych innych podmiotów, które są autorami, właścicielami, dystrybutorami lub źródłami tych informacji. Kopiowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie treści tych źródeł bez uprzedniej pisemnej zgody TECHO, a.s. jest zabronione.
 • Cała zawartość strony techo.com ma charakter wyłącznie informacyjny. Zawartość strony internetowej techo.cz pochodzi ze źródeł, które TECHO, a.s. uważa za wiarygodne. TECHO, a.s. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i kompletność tych treści ani za ich aktualność. Zawartość strony techo.cz jest regularnie aktualizowana i zmieniana. Informacje, dane, analizy, opinie lub inne powiadomienia publikowane na stronie techo.cz należy oceniać z uwzględnieniem czasu ich publikacji na stronie techo.cz.
 • TECHO, a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany lub usunięcia dowolnej części strony internetowej techo.cz bez wcześniejszego powiadomienia.
 • Każdy użytkownik strony techo.cz korzysta z niej na własne ryzyko. TECHO, a.s. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z połączeniem z witryną techo.com lub korzystaniem z niej ani za szkody spowodowane przez częściową lub całkowitą niefunkcjonalność witryny. TECHO, a.s. nie gwarantuje możliwości podłączenia się ze stroną techo.cz ani jej idealnego działania i nie ponosi odpowiedzialności za żadne bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z niemożności połączenia się ze stroną lub niemożności dostępu do jej zawartości.
 • Jeżeli użytkownik odwiedzi część strony techo.cz, która wymaga rejestracji oraz wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, wówczas podane przez użytkownika dane rejestracyjne zostaną wykorzystane do personalizacji tej części strony i jej usług. W przypadku dostępu rejestrowanego TECHO, a.s. ma prawo do wykorzystania dostarczonych danych do celów marketingowych wewnątrz TECHO, a.s. lub do innych celów związanych z działalnością TECHO, a.s.
 • TECHO, a.s. ma prawo do kontaktu z zarejestrowanymi użytkownikami w celu sprawdzenia, czy podane dane osobowe są aktualne i prawidłowe. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, że informacje są poprawne, zostaną one zablokowane, a jeśli nie jest możliwa zmiana lub weryfikacja tych informacji bez nieuzasadnionego wysiłku lub kosztów, informacje takie zostaną usunięte.
 • O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Regulamin korzystania z serwisu obowiązuje od daty pierwszej publikacji na stronie techo.cz.
 • TECHO, a.s. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu w dowolnym momencie. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu obowiązuje od dnia 01.09.2012 r.

Pliki cookie

Używamy plików cookie (krótkich plików tekstowych, które umożliwiają stronie internetowej zapisywanie informacji o wizycie użytkownika) przede wszystkim do analizy statystyk odwiedzających. Cenimy sobie informacje zwrotne na temat naszej pracy. Korzystamy z narzędzia Google Analytics, które gwarantuje anonimowość danych — nie jest możliwe wykorzystanie ich do identyfikacji poszczególnych użytkowników. Jeśli nie zgadzasz się na używanie plików cookie, możesz zablokować je w swojej przeglądarce.

Inne pliki cookie są zapisywane w przypadku, gdy na stronie pojawiają się filmy YouTube lub Vimeo. Możesz dowiedzieć się, jaki jest cel stosowania tych plików cookie, na stronach internetowych serwisów Youtube oraz Vimeo.

Instrukcja usuwania plików cookie w przeglądarkach

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Safari

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Daj nam znać!